Honesto

Chłoniak Obszary badawcze R – D Systems, systemy chłoniaka.

NHL rozpowszechnianie często koreluje z gorszym rokowaniem, oraz ukierunkowanie na komórki nowotworowe jest obszar aktywnych badań. Na przykład interakcja CD47 i SIRP alfa, który hamuje aktywność makrofagów, odgrywa rolę w promowaniu rozpowszechnianie. cząsteczek adhezyjnych, takich jak CD44, są ważne zarówno dla normalnych zasiedlania limfocytów i NHL rozpowszechniania i może służyć jako użytecznych biomarkerów. Identyfikacja dodatkowych markerów powierzchniowych komórek, takich jak CD30, zarówno dla chłoniaka Hodgkina i NHL zwiększa potencjał do rozwoju nowych narzędzi służących zwalczaniu tych nowotworów.

Obszary badawcze

RELATED POSTS

Comments are closed.