Honesto

Start – Osy i zapobieganie Sting, ukąszony przez traktowanie osa.

Start - Osy i zapobieganie Sting, ukąszony przez traktowanie osa.

Sue McBean jest autorem tej stronie. Ona jest publiczna pielęgniarka i pielęgniarka akademickie, poprzednio pracujący na University of Ulster. Ona również jest biologiem i fotograf.

Osa zapobiegania Sting ma wielką wartość dla ludzi z alergią układowej, z których wielu nie wie, że ma alergię. Nawet tam, gdzie nie występuje alergia, pokłosie użądlenia osy na twarz, szyję i usta mogą stanowić zagrożenie dla życia i wielokrotne użądlenia osy może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Chociaż poziom ciężkiej alergii może być dość wysoka w populacji jako całości, szanse zgonu z powodu użądlenia osy są matematycznie mniej niż jeden na kilka milionów. W Wielkiej Brytanii kilka osób umiera z powodu skutków użądlenia osy większość lat, ale wielu ludzi, którzy są poparzeni mieć powikłań odzysku.

RELATED POSTS

Comments are closed.