Honesto

Strona główna zadośćuczynienie za obrzęku naczynioruchowego …

Strona główna zadośćuczynienie za obrzęku naczynioruchowego ...

Czym jest obrzęk?

obrzęk naczynioruchowy

Jaka jest różnica między obrzęku naczynioruchowego i pokrzywki?

Obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka są bardzo podobne pod wieloma względami i mogą współistnieć i nakładanie. Pokrzywka występuje powszechnie i jest mniej dotkliwe niż obrzęku naczynioruchowego, ponieważ dotyczy tylko warstw skóry podczas gdy obrzęk naczynioruchowy dotyczy tkanki pod skórą (tkanka podskórna). Główne różnice pomiędzy pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy, przedstawiono w poniższej tabeli.

RELATED POSTS

Comments are closed.