Honesto

Swędzenie skóry balsam do ciała Wysypka …

Swędzenie skóry balsam do ciała Wysypka ...

Ta strona opisuje warunki, które mają zastosowanie do wszystkich internautów odwiedzających tę stronę. Przez nich konsultacji bezwarunkowo zobowiązują się do ich przestrzegania. Ponieważ warunki mogą zostać zmienione w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, radzimy skonsultować je regularnie.

1. Własność intelektualna

Żaden ze składników Stronie mogą być kopiowane, zmieniane, edytowane, pobrane, skażone, transmitowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób, na dowolnym nośniku w ogóle, w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody SCH, z wyjątkiem wyłącznie do użytku dla potrzeb prasowych uzależniona od przestrzegania praw własności intelektualnej i innych praw majątkowych, które są wymienione. Tylko kopiowanie na użytek prywatny jest dopuszczony do osobistego, prywatnego, niekomercyjnego użytku, na komputerze osobistym.

Każda upoważniona stosowanie elementów składających się lub pokazanych na Stronie nie może być poddany denaturacji, zmieniane lub modyfikowane w jakikolwiek sposób.

Sanofi, SCH lub jej spółki zależne zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec jakiegokolwiek naruszenia jej praw własności intelektualnej.

2. Charakter informacji

3. Linki do innych stron

4. Dane osobowe oraz inne informacje

5. Ograniczenie odpowiedzialności

 • • do nieścisłości, błędów lub pominięć w odniesieniu do informacji dostępnych w Serwisie;
 • • za szkody wynikające z włamaniem przez osobę trzecią w wyniku dokonanych zmian informacji lub elementów udostępnionych w Serwisie;
 • • i szerzej, z jakiegokolwiek uszkodzenia mienia lub wynikowe straty, z jakiegokolwiek powodu, dowolnego pochodzenia, charakteru lub z wszelkimi konsekwencjami w ogóle, nawet jeśli SCH zostali ostrzeżeni o możliwości wystąpienia takich szkód i strat spowodowanych (i) ze względu na wszelkie dostęp do serwisu lub dlatego, że to niemożliwe, aby uzyskać do niego dostęp, (ii) z powodu korzystania z serwisu, w tym szkody lub wirusy, które mogą zainfekować komputer lub innego mienia, i / lub (iii) ze względu na uwierzytelniające danego do wszelkich informacji pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z serwisu.

Składniki Stronie lub jakiejkolwiek innej stronie są dostarczane „tak jak jest” bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno bezpośrednia lub pośrednia. SCH nie oferuje żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w stosunku, bez ograniczeń, do ich wartości rynkowej lub przydatności do jakimkolwiek celu.

6. Dostępność strony

7. Informacje o produktach

Informacje zawarte i opublikowane na Stronie mogą zawierać bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do produktów, programów i usług Grupy Sanofi, które nie zostały ogłoszone lub dostępny w niektórych krajach lub niektórych regionów lub które mogą być dostarczane pod inną nazwą i może podlegać przepisom i warunki użytkowania, które różnią się w zależności od kraju. Takie odniesienia nie oznaczają, że Grupa Sanofi zamierza sprzedawać tych produktów, programów lub usług w danym kraju. Zapoznaj się z lokalnym oddziałem firmy Sanofi lub Twojego partnera sprzedaży Sanofi o wszelkie informacje na temat produktów, programów i usług dostępnych dla Ciebie.

Strony zgadzają się, i wyraźnie wymagają, aby niniejsze Warunki użytkowania i wszystkich dokumentów odnoszących się tam, aby być sporządzone w języku angielskim.

10.1 Wydawca serwisie:

Sanofi Consumer Health Inc.

Sanofi US
55 Corporate Napęd
Bridgewater, NJ
08807

Sanofi Consumer Health Inc.

Tink Cyfrowy Rentowność

GENERAŁ

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformować o praktykach Sanofi Consumer Health Inc. ( „SCH”, „my” lub „nas”) w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych (zgodnie z definicją poniżej) za pośrednictwem Gold Bond ® strona internetowa i wszystkie jej pokrewne strony www.goldbond.ca (zwanej dalej „Stroną”). Konkretnie polityka ta opisuje (i) typy danych osobowych zbieranych na tej stronie oraz sposób gromadzenia, (ii) wykorzystania tych informacji osobowych, oraz (iii) przeniesienie i / lub ujawnieniem. Opisuje on również środki, jakie podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. Ponadto możemy powiedzieć, jak można skontaktować się z nami, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące naszej polityki prywatności. Pamiętaj, aby przeczytać całą tę politykę prywatności przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny, składania informacji osobistych. Korzystanie z serwisu jest przedmiotem niniejszej Polityki prywatności oraz Warunków na Stronie użytkowania.
 2. Poza obowiązującymi wymaganiami prawnymi SCH i obowiązków wyszczególnionych w Warunkach użytkowania oraz do celów wyszczególnionych w niniejszym dokumencie SCH i jej filii nie będzie miał dostępu do żadnych danych osobowych. Ponadto pracownicy SCH oraz jego oddziałów i dostawców usług, którzy potrzebują go do celów wykonywania ich obowiązków będą miały dostęp do zagregowanych lub niezidentyfikowana informacje do celów przedstawionych poniżej.
 3. Proszę sprawdzić niniejszą Politykę Prywatności często aktualizacje sprawdzając datę „Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszej Polityki Prywatności. Możemy zmienić lub zaktualizować całości lub części niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Proszę sprawdzać od czasu do czasu, dzięki czemu są świadomi wszelkich zmian lub uaktualnień niniejszej Polityki. Polityka prywatności, która w każdym przypadku ma zastosowanie do danych osobowych będzie wersja oznakowana jako punktu że obowiązujące dane osobowe zostały zebrane.

KOLEKCJA, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych

 1. Witryna nie jest przeznaczony do otrzymywania poufnych informacji od Ciebie. W konsekwencji, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, wszelkie informacje, niezależnie od jej formy – dokument, danych, grafika, pytanie, sugestię, pomysł, komentarz lub inny – że wyślesz do nas za pośrednictwem iw stosunku do Strony nie będą w żadnym wypadku uznane za poufne. W konsekwencji, akt wysłaniem go do nas sam daje nam prawo do korzystania z niego, reprodukować, publikować, zmieniać je lub wysłać go z myślą o rozpatrywaniu wniosku.
 2. Zbieramy, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe w następujących celach:

– wydajności i poprawa Stronie

– gromadzenie danych na temat nawigacji strony,

 • Ogólnie stwierdzono, by „Dane osobowe” mamy na myśli żadnych informacji o możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, określonej w obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ogranicza się imię i nazwisko, adres, numer telefonu, datę urodzenia oraz adres e-mail związanych z Serwisu.
 • Dane osobowe są gromadzone podczas wizyty w Serwisie w sposób następujący:
  • – przetworzyć żądania kontaktu z nami za pośrednictwem naszej sekcji „Kontakt”.
  • Z wyjątkiem wszelkich plików dziennika i ciasteczka w zakresie określonym poniżej, w razie jesteś po prostu odwiedzenie naszej strony bez uzyskania jakichkolwiek informacji za pośrednictwem sekcji „Kontakt”, nie zbieramy żadnych danych osobowych.
  • Wnioskując informacji za pośrednictwem sekcji „Kontakt”, należy przyjąć, aby zapewnić nam swoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail). Informacje te będą wykorzystywane do komunikowania się ze sobą w sposób dozwolony i / lub w razie potrzeby. Podając dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na nas z wykorzystaniem informacji do celów określonych w niniejszym dokumencie.
  • INFORMACJE Dzielimy

   1. Nie ujawniamy informacje osobiste o naszych użytkownikach witryny odwiedzając witrynę, z wyjątkiem, jak tu opisano, a jak inaczej dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo.
   2. Stron trzecich usługodawcy: SCH zaangażował usługodawców stron trzecich do świadczenia określonych usług i pomocy w codziennej działalności i utrzymanie terenu, usługi te mogą obejmować:

   – logistyka / wsparcie techniczne i poziom, a

   – testowanie i walidację, hosting, zagospodarowania terenu.

   (zwane dalej „Usługami”).

  • Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji rozważane w niniejszej Polityce prywatności może się wiązać z przekazaniem informacji do jurysdykcji znajdujących się poza krajem zamieszkania, które nie mogą mieć równoważnych przepisów i zasad dotyczących informacji osobistych. Rozsądne środki umowne możemy podjąć, aby chronić dane osobowe podczas przetworzone lub przetwarzane przez te osoby trzecie podlegają obowiązujących wymogów prawnych zagranicznych, na przykład legalnych wymogów ujawniania informacji osobowych organom rządowym w tych krajach.
  • 9. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania jakichkolwiek informacji osobistych mamy o sobie w związku ze sprzedażą lub przeniesienie całości lub części naszej działalności lub aktywów lub praw z nią związanych. Gdyby taka sprzedaż lub przekazanie nastąpi, będziemy żądać przejmującego wykorzystywać i ujawniać dane osobowe podałeś za pośrednictwem tej strony w sposób, który jest zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.
  • Witryna nie ma na celu uzyskania negatywnego wrażenia produktów SCH, SCH’s stowarzyszone’ produkty lub produkty innych firm. Jako użytkownik tej strony, jeśli podasz informację o niekorzystnych doświadczeń podczas korzystania z któregokolwiek z SCH’S produktów, możemy skorzystać z informacji podanych do składania sprawozdań do Health Canada i / lub innych odpowiednich organów regulacyjnych. Możemy być zobowiązany do kontaktu z Tobą i / lub się z lekarzem dla uzyskania dalszych informacji. Trzeba zrozumieć, że w celu zapewnienia zgodności z prawem, że nie mogą być dopuszczone do spełnienia żądania, aby zmienić lub usunąć informacje osobowe przekazane do nas lub osobę trzecią dotyczące niekorzystnego doświadczenia podczas korzystania z któregokolwiek z SCH’s produktów.
  • Inne niż do celów leczniczych (niekorzystne zdarzenia) celów regulacyjnych, w rzadkich sytuacjach SCH mogą być wymagane na mocy nakazu sądowego lub innego postępowania prawnego lub regulacyjnego, lub w inny sposób wymagany przez prawo do ujawnienia danych osobowych (danych osobowych) do organów ścigania sądy lub organy regulacyjne. SCH będą współpracować w reagowaniu na takie wnioski, zgodnie z procedurą regulacyjną lub prawną i podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że ​​wnioskodawca rozumie wrażliwą naturę dowolnym zdrowotnych danymi osobowymi, które otrzymują.
  • Cookies i logów

   1. Informacje zbierane automatycznie mogą zawierać informacje, takie jak adres IP, nazwa domeny, strony www, długości czasu spędzonego na stronie internetowej i / lub na stronie oraz na stronach obejrzano podczas wizyty w miejscu, które, o ile takie informacje jest możliwy do zidentyfikowania ze sobą, to są dane osobowe. Zbieramy te dane osobowe za pośrednictwem plików „log”, skrypty Java, Google Analytics i „cookies”. Pliki dziennika są to małe pliki tekstowe, które strony internetowe tworzone automatycznie, gdy użytkownik odwiedza witrynę. Te informacje zbierane przez pliki dziennika są przechowywane na serwerze, na którym strona się znajduje. Cookie to narzędzie, które pozwala nam śledzić i kierować swoje preferencje. Pomagają nam się nauczyć, na przykład, ilu nowych użytkowników strona jest uzyskanie oraz do określenia możliwości witryny, w której można mieć największe zainteresowanie. Pliki cookie i pliki dziennika mogą zwiększyć swoje doświadczenie online, oszczędzając swoje preferencje podczas odwiedzania danej strony. Oni w ten sposób pomóc nam zapewnić lepiej zaprojektowane i spersonalizowanych usług. skrypty Java są używane przez Google Analytics, aby dostarczyć nam spostrzeżeń dotyczących użytkowania strony, czas na stronie, ścieżki nawigacji, używanego systemu operacyjnego, aby uzyskać dostęp do witryny, dostęp do witryny za pośrednictwem urządzenia mobilnego, typ urządzenia mobilnego używany, geografia, pory dnia itp . w anonimowej i zagregowanej formie. Podobnie jak wiele innych firm również agregować dane osobowe zbierane przez nas automatycznie. Plik cookie będzie przechowywany na dysku twardym komputera, dopóki nie zostanie usunięty. Możemy również korzystać z tymczasowych lub „session” cookie, które umożliwiają korzystanie z tej strony. Te tymczasowe pliki cookie wygasa po opuszczeniu strony.
   2. Jeśli chcesz zaprzestać używania plików cookie w przeglądarce, „Pomoc” część paska na większości przeglądarek powie, jak zatrzymać przyjmowania nowych plików cookie, sposobu powiadamiania po otrzymaniu nowego pliku cookie oraz jak wyłączyć istniejące ciasteczka. Pamiętaj jednak, bez plików cookie, może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji witryny. Niektórzy z naszych partnerów biznesowych lub właścicieli stron internetowych, że link do naszej strony mogą również korzystać z plików cookie; Jednak nie mamy dostępu lub kontrolę nad te pliki cookie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich praktyk.

   Linki do innych stron

   1. Od czasu do czasu zawierać linki do innych stron internetowych stron trzecich dla Twojej wygody. Strony te działają niezależnie od tego serwisu i nie są pod naszą kontrolą. Strony te mogą posiadać własne praktyki prywatności, zawiadomienia oraz polityki w miejscu, które zalecamy zapoznanie jeśli je odwiedzić. Bez ograniczeń, nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość tych stron, jakichkolwiek produktów lub usług, które mogą być oferowane za pośrednictwem tych stron lub innego wykorzystania tych miejsc, ani za jakiekolwiek osobiste przetwarzanie informacji i prywatności praktyk związanych z takich stron.

   rekordy utrzymania

   1. SCH zachowa dane osobowe tak długo, ile potrzeba, aby spełniać odpowiednie cele. Plik zawierający Twoje dane osobowe będą udostępniane upoważnionych pracowników, kontrahentów lub agentów SCH i / lub jej filii, którzy potrzebują dostępu do informacji w związku z celami. Dane osobowe będą odbywać się przede wszystkim w elektronicznej bazie danych.

   BEZPIECZEŃSTWO

   1. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne i stosować odpowiednie ekonomicznie uzasadnionych starań, aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnioną zmianą, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem i wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania danych osobowych w naszą własnością.

   TWOJE PRAWA

   1. Masz pewne prawa do wglądu i poprawiania Twój Dane osobowe zawarte w pliku o Tobie oraz w celu skorzystania z tego prawa, lub jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności, można korzystać z informacji kontaktowych podanych poniżej Jak się z nami skontaktować w celu skontaktowania się z nami. Jeśli dane osobowe zbierane są nieprawidłowe, niedokładne lub nieaktualne, będziemy korygować takich informacji w rozsądnym czasie.
   2. Niniejszym zgadzają się respektować i przestrzegać przepisów określonych w Quebec Act poszanowaniu ochrony danych osobowych w sektorze prywatnym ( „Ustawa”) i wszelkimi innymi stosownymi kanadyjskiego federalnego lub regionalnego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych w sektorze prywatnym. Do tego stopnia, że ​​jest dodatkowa ochrona przyznana wam, na podstawie ustawy lub jakikolwiek innych obowiązujących przepisów o ochronie prywatności, a sam nie jest określone w niniejszym dokumencie, zgadzamy się podjąć takie środki, aby zapewnić pełną skuteczność takiego dodatkowego zabezpieczenia.

   JAK DO KONTAKTU Z NAMI

   1. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, w tym naszych praktyk i polityki w stosunku do naszego użytku usługodawców, lub chcesz mieć dostęp do informacji i mieć swój osobisty nieprawidłowo ustawiony, skontaktuj http://www.sanofi .pl / l / CA / pl / layout.jsp? scat = 57F72C6E-450A-4D85-8444-26E1F54B73A1

   RELATED POSTS

   Comments are closed.